Specielle gravsten

gravsten

Ao 1689 den 13 Marty CJCK Den sl. Guds mand Hr. Niels Christensøn Lomborg Sognepræst til denne Kirche med sit Annex Ind i sin Herres Glæde efter ad hand hafde Født disse Guds Menigheder i 19 Aar Wæret en gjest og Fremmet I Verden i 69 år 7 maaneder dog Set udi 18 aars fornøyelig Ecteskab Med sin Kjerre Hustru Karen Klavsdatter Herrens vor Guds løst være Over Hans Sjæl Evindelig.

gravsten

Elsebet Cathrine de Kaalund, datter af Justitstraad de Kaalund og Fru de Benzon, født 20-Sept. 1720, gift 28. Okt. 1765 med Peder Winding, Sognepræst for Hassing og Willerslef Menigheder, død 30. Juli 1773.

Rester af Trætavle i Rokoko. En fylding med konvex Skriftfelt omgivet af blaamalede rocailler, en Del af Topstykket og et Vaaben. Malet skriveskrift, sort paa graa Bund.


Kilde: Danmarks Kirker

Tilbage