Indgang til Holsteinborg Kirkegård

indgang

Kapel til Holsteinborg Kirkegård

kapel

Sparekasseegen

Sparekassen for Grevskabet Holsteinborg og Omegn oprettet 2.11.1810 –
står på det indhegnede Grevestykke (gravsted for ejere af Holsteinborg og familie) egen

Mindetavle under gravstenen for Frederik Adolph Holstein første ejer af Holsteinborg

mindeplade

Tilbage