Opdateret tirsdag den 19. juni 2018
Du er her: Home > nautrup
 

Søg efter begravede på Nautrup Kirkegård

På denne side tilbyder vi dig mulighed for at søge efter slægtninge begravet på Nautrup Kirkegård.

Søg efter:     

Ønsker du visning af alle, indtaster du %-tegnet.

Tilbage

I Arkivloven fra 1. juli 2003 er reglen for arkivaliernes tilgængelighed 10 år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. Det betyder, at grave, der på søgetidspunktet er mindre end 10 år gamle, ikke vises som resultat ved en søgning efter den pågældende person.

  • Foto 2008: Karl Johan Thomsen
  • Foto opdateret 2018: Anna Marie og Leif Sepstrup
  • Indtastning: Karl Johan Thomsen/Leif Sepstrup
  • Opsætning: Leif Sepstrup
  • Ide og koncept: Hanne B. Stegemüller og Per Agerbæk
  • Statistik for kirkegården: Gravsten: 212. Personer: 334.

  • Finder du fejl i data, må du meget gerne kontakte webmaster
Nautrup

Nautrup kirke er en romansk kvaderstenskirke bestående af kor og skib.
Tårnet og det halvrunde våbenhus er bygget i 1931 samtidig med, at kirken gennemgik en meget hårdhændet restaurering (ved arkitekt S. Vig Nielsen, Viborg). Her forsvandt stort set alle spor af oprindelige detaljer. Kirken skal tidligere have haft et tårn, men det var forsvundet før 1750.
Alterbordet er af granit og har i et gemme indeholdt en blykapsel med relikvier. Selve altertavlen stammer fra 1600-tallets begyndelse, mens stafferingen er en smule yngre. Krucifikset i midterfeltet er fra 1931.


Kort til kirken

Se afskrift af kirkebøger

Se øvrige fotograferede kirkegårde i Viborg amt


Tilbage til: Dansk KirkegårdsIndex
Copyright © 2018 - 2023
Leif Sepstrup