Opdateret torsdag den 21. maj 2018
Du er her: Home > oddense
 

Søg efter begravede på Oddense Kirkegård

På denne side tilbyder vi dig mulighed for at søge efter slægtninge begravet på Oddense Kirkegård.

Søg efter:     

Ønsker du visning af alle, indtaster du %-tegnet.

Tilbage

I Arkivloven fra 1. juli 2003 er reglen for arkivaliernes tilgængelighed 10 år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. Det betyder, at grave, der på søgetidspunktet er mindre end 10 år gamle, ikke vises som resultat ved en søgning efter den pågældende person.

  • Foto 2008: Karl Johan Thomsen
  • Foto opdateret 2018: Else Marie Pedersen / Leif Sepstrup
  • Indtastning: Karl Johan Thomsen/Leif Sepstrup
  • Opsætning: Leif Sepstrup
  • Ide og koncept: Hanne B. Stegemüller og Per Agerbæk
  • Statistik for kirkegården: Gravsten: 330. Personer: 519.

  • Finder du fejl i data, må du meget gerne kontakte webmaster
Oddense Som de fleste landsbykirker er Oddense kirke sikkert opført i det 12. århundrede og bestod oprindeligt af kor og skib i romansk stil. I middelalderen er tårnet føjet til. Våbenhuset ligger mod nord, men der har engang været to våbenhuse. Det sydlige våbenhus er nu borte, og døren er muret til. Der er her indmuret en sten med et kors hentet fra en gård i Lille Ramsing.

Der er fundet fundamenter af et forsvundet sakristi nord for koret. De romanske dele er rejst af veltilhugne granitkvadre, og af oprindelige enkeltheder er der grund til at fremhæve et par karmsten, der nu er indmuret i tårnets sydside, men sandsynligvis har hørt til en præstedør, hvis enkle overligger endnu ses i korets nordmur. Endnu ses i tilmuret skikkelse sydportalen, der under en ret overligger har karme med trekvartsøjler og terningkapitæler. Norddøren, der er enklere, er noget udvidet og i brug. En meget smukt udført billedsten med fladrelief af en stående løve er nu indmuret i korbuens nordvange.
Kort til kirken

Se afskrift af kirkebøger

Se øvrige fotograferede kirkegårde i Viborg amt


Tilbage til: Dansk KirkegårdsIndex
Copyright © 2018 - 2023
Leif Sepstrup