Opdateret fredag den 22. juni 2018
Du er her: Home > ramsing
 

Søg efter begravede på Ramsing Kirkegård

På denne side tilbyder vi dig mulighed for at søge efter slægtninge begravet på Ramsing Kirkegård.

Søg efter:     

Ønsker du visning af alle, indtaster du %-tegnet.

Tilbage

I Arkivloven fra 1. juli 2003 er reglen for arkivaliernes tilgængelighed 10 år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. Det betyder, at grave, der på søgetidspunktet er mindre end 10 år gamle, ikke vises som resultat ved en søgning efter den pågældende person.

  • Foto 2008: Karl Johan Thomsen
  • Foto opdateret 2018: Else Marie Pedersen / Leif Sepstrup
  • Indtastning: Karl Johan Thomsen/Leif Sepstrup
  • Opsætning: Leif Sepstrup
  • Ide og koncept: Hanne B. Stegemüller og Per Agerbæk
  • Statistik for kirkegården: Gravsten: 246. Personer: 392.
Ramsing Den blytækte kirke består af romansk kor og skib, bygget af smukt tilhugne granitkvadre. Tårnet er opført i 1879 af røde mursten, som erstatning for et ældre, antagelig sengotisk. Våbenhuset er opført af granit og mursten og er ombygget sidst i trediverne, da der blev bygget et kapel. Det romanske granitalterbord med skråkantet dækplade er omsat, og en blyæske fra helgengraven er nu i Nationalmuseet. En alterbordsforside fra ca. år 1590 med Korsfæstelsen og våben for rigsråde Erik Krabbe og Margrethe Reventlov er anbragt på skibets nordvæg.

Kort til kirken

Se mere om Ramsing kirke og sogn.

Finder du fejl i data, må du meget gerne kontakte webmaster
Se afskrift af kirkebøger

Se øvrige fotograferede kirkegårde i Viborg amt


Tilbage til: Dansk KirkegårdsIndex
Copyright © 2018 - 2023
Leif Sepstrup