Gravsten for Jørgen Mygind og Margareta Lucia Mygind, født Ravn

Jørgen Mygind,der var sognepræst for Dreslette menighed på Fyn i 46 år, er født i Asperup præstegård på Fyn 17. juli 1707, død i Stepping præstegård 13. januar 1781, og hans ægtefælle i 48 år, Margareta Lucia Mygind, født Ravn,født i Dreslette præstegård 7. juli 1708, død i Stepping præstegård 17. oktober 1788.

Stenen er rød, ølandsk kalksten og måler 183x119 cm. Inden for en profileret kant og rillet ramme dækkes hele stenens flade af indskriften, med versaler, navnene med store skønskriftsbogstaver

Kilde: Teksten er stillet til rådighed af sognepræst Kristian Grøn. gravsten

Tilbage