Vesterbølle kirke

Vesterbølle kirke

Vesterbølle kirke blev bygget i årene 1100 - 1250. I dette tidsrum blev rigtig mange kirker bygget i Himmerland, næsten alle af de store kvadersten, som også Vesterbølle kirke blev bygget af. Her kan man jo godt filosofere lidt over tingene. Der er optalt i nærheden af 1100 sten til Vesterbølle kirke. Nu om stunder, med moderne udstyr, ville det tage en stenhugger omkring 20 timer at udhugge en sådan sten. Hvor mange timer skulle datidens folk så ikke have til det, og stenene skulle jo også findes og sorteres ud, så det har været en stor omgang. Nogen er ganske sikkert også gået i stykker under tilhugningen. Det har været et meget stort arbejde for det lille sogns indbyggere, der nødvendigvis måtte gøre en stor del af arbejdet.

Vesterbølle kirke


I begyndelsen blev kun bygget kor og skib. Omkring 1500 tallet byggedes tårnet og koret blev forlænget og apsis opførtes af munkesten. Resten af kirken er blevet bygget til efterhånden, så kirken nu fremstår som en ret stor landsbykirke. Den er bygget højt, så den næsten ses fra hele sognet, og den er det første man får øje på, enten man kommer til Vesterbølle fra Nord, Syd, Øst eller Vest. Det er en meget flot beliggenhed kirken har, og især fra nordsiden lægger man mærke til kirken, da nordgavlens trekant består af bindingsværk.

Tilbage