Lerkenfeldt og kirken

Lerkenfeldt

De forreste sæder i kirken var forbeholdt Lerkenfeldts ejere.
Deres våbenskjold sidder som opsatser på gavlene af bænkene/sæderne.
Disse våbenskjolde er fra omkring år 1600.


Lerkenfeldt


Pulpituret på nordvæggen er opsat ca. 1760 af Wulff Caspar von Luttichau. Her oppe findes orgelet og der er også en hel del siddepladser.

Tilbage